Available nedir?

Available, İngilizce bir sözcüktüravailable

Available sözlükte sıfat olarak "mevcut, geçerli, hazır, var, müsait, eldeki, kullanışlı, işe yarar" anlamlarına gelmektedir.

Ayrıca Bilgi teknolojilerinde sıkça kullanılan kavramlardan biridir.

İlgili olabilecek başlıklar

Avail nedir?
Availability nedir?
Avails nedir?